Make your own free website on Tripod.com

เมื่อรถสมาชิกที่จะเข้าร่วมงาน Meeting ได้จอดเข้าซองเรียบร้อยแล้ว  ทางชมรมก็จะมีแผนกรถอันธพาล  ขับมาจอดขวางท้ายกั๊กเอาไว้  เพื่อกันไม่ให้กลับก่อนงานเลิก