Make your own free website on Tripod.com

นี่คือร้านที่เราไปนั่งทานอาหารกัน  ทราบมาว่าหลังจากพวกเรากลับได้ไม่ถึงยี่สิบนาที  รมต.ประชา  ก็เข้ามาตรวจฉี่สีม่วง  นี่ถ้ามาเร็วอีกสักนิด  รับรองว่าเจอฉี่สีน้ำมันเครื่องสังเคราะห์กันทั้งชมรม