Make your own free website on Tripod.com

คุณนิสิตคันนี้ คันนี้เป็น  Vento Mk-III  คันสุดท้ายในสายการผลิต  ผลิตแล้วซีลพลาสติกใส่ช่องฟรีซ  แช่เอาไว้ในตู้เย็นยักษ์ เพิ่งแกะออกมาขายก่อนงาน Meeting ไม่กี่วันเอง