Make your own free website on Tripod.com

การตรวจสอบรถยนต์โฟลค์สวาเก้น โดยดูจากเลขตัวถังรถยนต์
โดย คุณพลจักร สิริบุญญานันท์  phonjak@hotmail.com   ท่านเจ้าของรถยนต์โฟลค์สวาเก้น เคยทราบไหมครับว่า หมายเลขตัวถังรถยนต์(ที่นิยมใช้ตัวย่อภาษาอังกฤษว่า VIN) ที่ติดอยู่ภายในห้องเครื่องของรถยนต์โฟลค์สวาเก้นนั้น สามารถบอกอะไรท่านได้บ้าง และท่านคงอยากทราบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ ว่ารถโฟลค์ของท่านประกอบเมื่อปี ค. ศ อะไร และประกอบมาจากโรงงานใด ผมมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ มานำเสนอครับ

Water Cool Volkswagen

1. โฟลค์สวาเก้น กอล์ฟ มาร์ค วัน (Golf Mark I)
ผลิตที่โรงงาน เมืองWOLFSBURG

ปีที่ผลิต

เลขตัวรถ(จะเริ่มต้นด้วย) 

1975

1976

1977

1978

  1979  

 175 3025 868

176 3000 001

177 3000 001

178 3000 001

179 3000 001

 
ผลิตที่โรงงาน เมืองWESTMORELAND

ปีที่ผลิต

เลขตัวรถ(จะเริ่มต้นด้วย)

1979

1980

1981

1982

1983

1984

179 3750 050

17A 0750 001

17B 000 001

17C 000 001

17D 000 001

17E 000 001 

 
2. โฟลค์สวาเก้น ซีรอคโค (Scirocco)
ผลิตที่โรงงาน เมืองWOLFSBURG

ปีที่ผลิต

เลขตัวรถ(จะเริ่มต้นด้วย)

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

 535 2000 001

536 2000 001

537 2000 001

538 2000 001

539 2000 001

53A 0000 001

53B 000 001

53C 000 001

53D 000 001

53E 000 001

53F 000 001

53G 000 001

53H 000 001

53J 000 001