Make your own free website on Tripod.com

รายการ เปลี่ยนอะไหล่ และตรวจเช็คที่ 15,000 กม.


หมายเหตุ : ข้อมูลนี้รวบรวมมาจากศูนย์บริการบางแห่งเท่านั้น

เปลี่ยน

ตรวจ

 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
 • เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง
 • ระดับน้ำในหม้อน้ำ และตรวจความเข้มข้นของน้ำยาหม้อน้ำ
 • ระดับน้ำมันเกียร์ออโตเมติก หรือน้ำมันเกียร์ธรรมดา
 • ระดับน้ำมันเฟืองท้าย
 • ระดับน้ำมันเบรค
 • ระดับน้ำมันเพาเวอร์พวงมาลัย
 • เช็คหรือปรับตั้งความตึงของสายพาน Poly V-belt (ไดชาร์ท แอร์ และปั๊มเพาเวอร์)
 • ความหนาของผ้าเบรคหน้า หรือเปลี่ยนถ้าจำเป็น
 • เช็คช่วงล่าง
 • ตรวจเติมน้ำกลั่นแบตเตอร์รี่
 • ตรวจเติมลมยาง 4 เส้น, ยางอะไหล่และสภาพของยาง
 • ปรับตั้งและตรวจเติมน้ำฉีดกระจกบังลมหน้า หรือหลัง โคมไฟหน้า(ถ้ามี) และ ตรวจสภาพใบปัดน้ำฝน
 • ตรวจเช็ครอยรั่วของน้ำมันเบรค, น้ำมันเกียร์, น้ำมันเฟืองท้าย, น้ำมันเพาเวอร์พวงมาลัย
 • ทำการปรับตั้งหน้าปัทม์ (Service Reminder Indicator)
 • ทดสอบด้วยการขับ และการตรวจสภาพการทำงานของเบรค, คลัทช์, คันเร่ง, เบรคมือ, การเปลี่ยนเกียร์, การบังคับเลี้ยว, การ kick down และการทำงานของระบบแอร์