Make your own free website on Tripod.com

รายการ เปลี่ยนอะไหล่ และตรวจเช็คที่ 60,000 กม.


หมายเหตุ : ข้อมูลนี้รวบรวมมาจากศูนย์บริการบางแห่งเท่านั้น

เปลี่ยน

ตรวจ

 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
 • เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง
 • ไส้กรองอากาศ
 • ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง
 • น้ำมันเกียร์
 • สายพานรวม
 • น้ำยาหม้อน้ำ
 • หัวเทียน
 • สายพานไทมิ่ง
 • น้ำมันเบรค
 • น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์
 • ตรวจสภาพการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ปรับตั้งระดับไฟหน้า
 • ตรวจเติมน้ำกลั่นแบตเตอร์รี่
 • เช็คการทำงานของระบบปัดน้ำฝน ระดับน้ำฉีดกระจก และปรับตั้ง
 • ตรวจเช็คความเสียหายและรอยรั่วของเครื่องยนต์ (ด้านบน)
 • ตรวจเช็ครอยรั่ว, ระดับน้ำ, ตรวจขันเหล็กรัดท่อยางทุกเส้นของระบบน้ำหล่อเย็น และความเข้มข้นของน้ำยาหม้อน้ำ (ตรวจเติมถ้าจำเป็น), เปลี่ยนท่อยางหม้อพักน้ำเส้นบนในรุ่น S4
 • ตรวจเช็คสภาพความเรียบร้อยจากยางขอบกระจก, ยางขอบประตู และรอยซีลตามแนวเชื่อมต่างๆ
 • เปลี่ยนหัวเทียน ตรวจเช็คค่าความต้านทานของสายหัวเทียน และสายคอล์ยตามรายละเอียดในคู่มือ (Emission Iding Test)
 • ตรวจขันน๊อตช่วงล่างตามค่าแรงบิดในคู่มือซ่อม Workshop Manual
 • เปลี่ยนไส้กรองอากาศ และทำความสะอาดหม้อกรองอากาศ
 • หล่อลื่นบานพับประตู และเบรคประตู
 • ตรวจเช็ครอยรั่วและความเสียหายของท่อทางเดินน้ำมันเบรค และท่อทางน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ตรวจเช็ครอยรั่วและความเสียหายของระบบไอเสีย
 • ตรวจเช็คระยะฟรีของพวงมาลัย และลูกหมากคันส่ง
 • ตรวจเช็ครอยรั่วหรือความเสียหายของยางกันฝุ่นเพลาข้าง
 • ตรวจเช็ครอยรั่วหรือความเสียหายของเครื่องยนต์ (ด้านล่าง)
 • ตรวจเช็ครอยรั่วหรือความเสียหายของเกียร์, เฟืองท้าย และยางกันฝุ่นระบบเบรค
 • ตรวจเช็คความหนาของผ้าเบรค (ล้อหน้า และหลัง)
 • เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ออโตเมติก หรือตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์ธรรมดา
 • ตรวจระดับน้ำมันเฟืองท้าย
 • ตรวจระดับน้ำมันเพาเวอร์พวงมาลัย
 • เช็คหรือปรับตั้งความตึงของสายพาน Poly V-belt (ไดชาร์ท แอร์ และปั๊มเพาเวอร์)
 • ตรวจเติมลมยาง 4 เส้น, ยางอะไหล่และสภาพของยาง ความสูงของดอกยาง ความสึกหรอของดอกยาง
 • ตรวจเช็คสภาพและปรับตั้งสายพานไทมิ่ง
 • อ่านข้อมูลบกพร่องด้วย V.A.G. 1551
 • ทำการปรับตั้งหน้าปัทม์ (Service Reminder Indicator)
 • ทดสอบด้วยการขับ และการตรวจสภาพการทำงานของเบรค, คลัทช์, คันเร่ง, เบรคมือ,การเปลี่ยนเกียร์, การบังคับเลี้ยว, การ kick down และการทำงานของระบบแอร์