Make your own free website on Tripod.com

รายการ เปลี่ยนอะไหล่ และตรวจเช็คที่ 7,500 กม.


หมายเหตุ : ข้อมูลนี้รวบรวมมาจากศูนย์บริการบางแห่งเท่านั้น

เปลี่ยน

ตรวจ

  • เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
  • เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง
  • ระดับน้ำในหม้อน้ำ และตรวจความเข้มข้นของน้ำยาหม้อน้ำ
  • ระดับน้ำมันเกียร์ออโตเมติก หรือน้ำมันเกียร์ธรรมดา
  • ระดับน้ำมันเฟืองท้าย
  • ระดับน้ำมันเบรค
  • ระดับน้ำมันเพาเวอร์พวงมาลัย